Bouwmanagement

Directievoering
M&R Bouwmanagement bv kan als directievoerende partij optreden voor de opdrachtgever. Directievoering kan bestaan uit het vaststellen van de stichtingskosten, het opzetten van een aanbesteding en het selecteren van een aannemer.
Directievoering kan ook zijn het aansturen van architect en constructeur en het verkrijgen van bouwvergunning voor uw nieuwbouwplannen.
Tijdens de bouw bewaken wij voor u de voortgang, kwaliteit en bouwkosten, om tot het gewenste eindresultaat te komen. Structureel overleg met aannemer en overheidsinstanties is hiervan een belangrijk onderdeel.

Bouwtoezicht
Als een project in uitvoering wordt genomen en de bouw werkelijk start, is het houden van toezicht eigenlijk onmisbaar. Bewaken van de kwaliteit en signaleren van knelpunten zal het eindresultaat zeker ten goede komen. Teven is het prettig als er tussen de opdrachtgever en aannemer een schakel is toegevoegd die de bouwtaal spreekt en het bouwproces doorziet. Ervaring leert dat dit uiteindelijk door alle partijen als zeer positief wordt ervaren.

Projectbegeleiding
Het succes van een bouwproject wordt voor een groot deel bepaald door een goede voorbereiding en begeleiding. Gedegen onderzoek naar alle relevante zaken bij de ontwikkeling, en afstemming van alle verschillende onderdelen en werkzaamheden is belangrijk, zodat iedereen op de juiste manier en op het juiste moment wordt aangestuurd en het bouwproces gestructureerd verloopt.
Wij verzorgen al vele jaren projectbegeleiding en werkvoorbereiding voor diverse aannemers.

Werkvoorbereiding
Werkvoorbereiding is tijdens het bouwproces een zeer belangrijk onderdeel, waarbij de bestekstukken en werktekeningen moeten worden vertaald naar praktische oplossingen.
Planning en tekeningcontrole, coördinatie en overleg. Goede voorbereiding kan een bouwproces vlekkeloos laten verlopen.

Tekenwerk
Verzorgen van diverse bouwkundig tekenwerk.

directievoering werkvoorbereiding projectbegeleiding bouwtoezicht